UNICA logo Film from UNICA 2013

Finili su Mare bali /The Dance is Over, Maria  / La danse est finie, Maria! /Der Tanz ist vorbei, Maria!

Natko Stipaničev (Croatia)
Bronze Medal

Return to/retourner à / zurückkehren zu 2013 Index